Merk: Schuitemaker Type: SMS40 BEM1965

Merk: Schuitemaker Type: PTWK70 BEM1957

Merk: Jako Type: 7000 ltr. tank + Slootsmid bemester BEM1954

Merk: Mixer Type: 5 meter BEM1910

Merk: Holaras Type: Mammoet mixer BEM1909