Merk: Puinbak Type: Weidemann 1.20m BAK152051

Merk: Palletlepels Type: 1.80 lang BAK152017

Merk: Palletlepels met bord Type: voor Weidemann BAK141906

Merk: Tegelriek Type: Weidemann 1.50m BAK152006

Merk: Puinbak Type: Weidemann 1.30m BAK152012